Ledelsescoach

– Kunsten at lede dig selv og andre …

Ydelser

Som leder er der sjældent tid til at reflektere dybere over beslutningerne i en travl hverdag. Det refleksionsrum får du hos mig, hvor jeg gennem coaching, supervision eller sparring hjælper dig til at træffe de bedste beslutninger.

Ledelsescoaching – Individuelle forløb

Nyt perspektiv på din ledelse

Individuelle forløb er et fortroligt rum, der skabes sammen med dig. Her er der plads til dig, dine tanker og tid til at reflektere over din lederpraksis og personlige udvikling. Du får hjælp til at se tingene fra forskellige perspektiver og komme i dybden med de problemstillinger, som rør sig i din daglige praksis.

Du kan selvfølgelig godt selv tænke over tingene i hverdagen, men erfaringsmæssigt ved jeg, at man hurtigt går i gang med problemløsningen og ikke giver sig tiden til at få set tingene fra forskellige perspektiver.

I coachingsamtalen er der fokus på dig og din løsning på problemstillingen.

I sparringssamtalen får du feedback, rådgivning og input til en bestemt problemstilling med henblik på at forbedre dit  arbejde eller opnå dit mål. Her vil fokus være at give konkrete værktøjer og teknikker til at løse en given problemstilling.

Jeg ser individuelle forløb som en investering i din udvikling som leder og menneske.

 

Naturterapi – Forløb og metode

Indsigt i dit indre lederskab

I naturterapien bruger jeg naturen som ramme. Via øvelser findes ind i naturen i dig. Skabe indsigter i dit indre lederskab til brug for at balancere mellem dit indre og ydre lederskab, og her vil du kunne trække når du kommer tilbage til dit ledelsesrum.

Vi fornemmer naturen og den oplevelse og indsigter det giver. Du går fra det mærkede og følte til en husket oplevelse, som du kan bygge dit lederskab videre på. At huske betydningen af hvad vi oplevede fra det sted, hvor vi oplevede det.

Anja Vindal ledelsescoach og rådgiver om sager med kommunen

FN’s Verdensmål

Ledertrivsel = Medarbejdertrivsel

FNs verdensmål om sundhed og trivsel indebærer også lederen i trivsel. En leder i overskud kan understøtte medarbejdernes trivsel, sikre bedre forståelse for sig selv og andre, skabe mening og træffe kvalificerede beslutninger.

Som leder har du sikkert en mødetung kalender, hvor der skal være tid til kolleger og medarbejdere samtidigt med, at du skal lede opad, udad og nedad. Der skal træffes hurtige beslutninger, men der skal også tænkes langsigtet. Er strategien, missionen og visionen rigtig? Har du fokus på de rette ting? Væsentlige spørgsmål, som kræver tiden til at reflektere. Her kan det være en fordel at dele sine tanker med nogen, hvilket kan være svært, da man som leder ofte er alene med et ansvar.

Her er jeg den uvildige coach eller sparringspartner, der kun er på din side. Sammen med dig opprioriteres refleksionen over, hvad der foregår, hvad der eventuelt er på spil, og hvordan du tager dig selv og organisationen videre, i samspil med andre. Her vil vi også se ind i arbejdsmæssige relationer.

Anja Vindal

Om mig

Fagperson med 20 års erfaring

Som fagperson har jeg arbejdet mere end 20 år i en kommunal kontekst og politisk styret organisation.

Her har jeg beskæftiget mig som myndighed med sager på bl.a. sygedagpengeområdet, været fagkoordinator på kontanthjælpsområdet og siden 2011 som personale- og faglig leder i et jobcenter. Mit ledelsesrum omfatter administrativt personale, pædagogisk uddannet personale og socialfagligt uddannet personale.

Det har givet mig værdifuld indsigt i

  • Den kommunale hverdag, beslutningsveje og processer
  • Sammenhængen eller mangel på samme i organisationen
  • Opmærksomhed på forskellige faglige narrativer
  • Medarbejdernes work-life balance
  • Ledelse af forandringsprocesser og medinddragelse af medarbejdere
  • At blive en god leder for sig selv og andre er en proces, der hele tiden kan udvikles på.

Leder & menneske

Som praktiserende leder har jeg dybt indblik i – og erfaring med, hvordan man leder opad, udad og nedad, hvordan økonomi, ledelseskæden og den faglige kæde hænger sammen – også når der skal tænkes på tværs af organisationen.

At være mellemleder med ansvar for frontpersonale, ser jeg som det vigtigste led i ledelseskæden fordi det er her alle organisationens visioner, missioner og strategier bliver omsat til praksis, og skal vise sit værd.

Som menneske brænder jeg for at hjælpe ledere med at finde sig selv, deres relation til andre og få syn på samspillet, herunder magten blandt ledere, kolleger og medarbejdere i organisationen.

Jeg arbejder ud fra en processuelt udviklende, indsigtsgivende og løsningsfokuseret tilgang. Her er jeg god til at holde fokus og jeg lytter mig hurtigt ind til kernen af problemstillingen. I dialogen med mig får vi overblikket sammen. Herfra tages et skridt ad gangen, så kompleksitet minimeres og gøres operationel.

Det samme gør sig gældende for de konkrete sager, som jeg gennemgår og giver rådgivning omkring.

Metode og tilgang

Som coach arbejder jeg ud fra strukturformen af diamantmodellen samt flere andre teoretiske værktøjer, der nøje udvælges til at matche det du søger hjælp til.

Hos mig har du et fortroligt rum. Her guider, udfordrer og perspektiverer jeg via coaching og supervision til positive løsninger, samt dyrker motivationen til at handle på dem. Mit mål er, at du efter samtalerne med mig lettes og får fornyet energi.

Anja Vindal, der står med en kopkaffe og smiler til dig

Glade klienter

Anbefalinger

{

“Tusinde, millioner tak for endnu en fantastisk sparrings samtale med dig i dag Anja. Du stiller de mest skarpe spørgsmål der får mig til at reflekterer langt ud over min egen næsetip. Jeg ved ikke hvor mange samtaler jeg efterhånden har haft med dig, men jeg glæder mig hver gang. Du hjælper mig hver eneste gang til at stille helt skarpt på hvad der er godt for mig og min business og jeg rykker for vildt. Faktisk er jeg i mål, men jeg har stadig brug for dine skarpe input. Jeg føler mig i den grad mødt og skubbet til på den mest kærlige og naturlige facon, det er så vigtigt ikke at føle sig alene med udviklingen af sin virksomhed, jeg føler mig hele tiden på vej med dine spørgsmål og input. Jeg håber virkelig at andre får gavn af din ekspertise. Kæmpe TAK Anja.”

Psykoterapeut Laila Baltser

{

“Anja er en god guide!

Anja er god til at stille de spørgsmål, der får mig til at reflektere over hvor jeg kommer fra og hvor jeg gerne vil hen. Hun giver mig plads til at følge min egen proces, så jeg har mest muligt ejerskab over konklusionerne.”

Danny Dahl – Webnorm

{

“Faglig kompetent coaching, som gjorde mig afklaret på mine arbejdsvilkår og mine ønsker fremadrettet. Forløbet var altafgørende for mit fremtidige arbejdsvalg.” 

Bettina T.